אפוטרופסות ויפויי כוח מתמשך

 
ייפוי כוח מתמשך הוא כלי המאפשר לעצב את עתידו של האדם ולשלוט בו במצבים ובתקופות בהם אין לו שליטה. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם לקבוע כיצד ינוהלו נכסיו וכיצד ענייניו הרפואיים והאישיים יקוימו, בשלב בו לא יהיה צלול מסיבות שונות, כגון מחלה, תאונה, דמנציה וכיוצ"ב, כל זאת באמצעות "תפירת חליפה" בהתאם להשקפותיו, לאמונותיו ולרצונותיו של הלקוח.לעו"ד מיכל ריינס-עמירה הסמכה מאת משרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך, מסמכי הבעת רצון והנחיות מקדימות. לצד כלי זה, עוה"ד מיכל ריינס-עמירה מתמחה בדיני אפוטרופסות לגוף ולרכוש.
 

מאמרים

 
דיני משפחה וגירושין