ירושה - הסתלקות מעיזבון

 
 
רבים שמחים לגלות כי הם יורשים עזבון גדול אשר יכול להטיב עמם כלכלית, אולם לא רבים שמחים לגלות כי הם יורשים עזבון שרובו מורכב מחובות או מורכב מנכסים שניהולם עשוי להכביד על היורש, עד כדי כך שהם היו מעוניינים שלא לרשת כלל.

קיים מנגנון בחוק המסדיר הסתלקות מירושה, שלפיו כל יורש רשאי להסתלק מחלקו בעיזבון כולו או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, אולם יורש יכול להסתלק מחלקו בעיזבון רק לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון.

חריג נוסף לאפשרות ההסתלקות מעיזבון הוא במקרה ומדובר בחדל פירעון שמעוניין להסתלק מחלקו בעיזבון, על מנת שנושיו לא יצליחו לממש את חובו של היורש מהעיזבון. במקרה שכזה לא מתייחסים לחדל פירעון שהסתלק מחלקו בירושה כמי שלא ירש מלכתחילה, אלא מתייחסים להסתלקותו מהעיזבון כהעדפת נושים אסורה – וזאת מאחר שבתקופה שבין פטירת המנוח להסתלקות היורש, הייתה בידי החייב זכות כלכלית שאסור היה לו להעניקה באמצעות הסתלקותו לטובת יורשים אחרים בלא תמורה.

הסתלקויות נפוצות במקרים בהם יורשי העיזבון מעוניינים לחלק את נכסי העיזבון שירשו מבלי לשלם מיסים בגין ההעברות. כך לדוגמה באם בשלב בו טרם בוצעו העברות זכויות עפ"י צו הירושה או צו קיום הצוואה, היורשים מעוניינים לעשות עסקאות חליפין בנכסים שירשו מבלי שהדבר ייחשב כעסקת מכירה במקרקעין או כאירוע מס. במקרים שכאלו ניתן לערוך הסכם בין היורשים בצירוף תצהירי הסתלקות מתאימים, ולהגישם לאישור לרשם לענייני ירושה או לביהמ"ש לענייני משפחה (בהתאם לנסיבות).
 
 
 
לעיתים ניתן להגיש את הסכם חלוקת העיזבון ישירות לרשם המקרקעין, וכך לבצע חלוקה של הנכסים ללא תשלום מס אך בהתקיים 4 תנאים מצטברים:
 
  1. ההסכם בין היורשים נעשה בשלב בו טרם חולק העיזבון בין היורשים, קרי טרם נרשמו החלקים של היורשים בנכסים שירשו.
  2. ההסתלקות היא לטובת בן זוגו, ילדיו או אחיו של המוריש.
  3. במסגרת החלוקה לא ניתנה תמורה בכסף או שווה כסף באמצעות נכס, שאינו נמנה עם נכסי העיזבון.
  4. ניתן להסתלק רק מחלק מסוים בעיזבון ולא מנכס ספציפי בעיזבון (למעט במקרה בו צוואת המוריש מציינת כי הזוכה ירש נכס ספציפי ממנו רוצים להסתלק).

יורש אשר לא הסתלק כנדרש בחוק, ייחשב כמי שלא היה יורש מלכתחילה וחלקו בירושה יחולק בין יתר היורשים עפ"י חוק או צוואה, ללא אפשרות חזרה מההסתלקות.

כתבה וערכה: עוה"ד מיכל ריינס-עמירה, מגשרת ונוטריונית

*האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.