חוק הירושה

חשיבות עריכת צוואה

חוק הירושה מסדיר את ירושתו של אדם ובו קבועים זהות היורשים והחלקים של כל יורש.

עריכת צוואה מתאימה למי שמבקש להתנות על ההסדר והחלוקה הקבועים בחוק הירושה.
כך שאם לדוגמא למוריש יש דירה אחת הרשומה על שמו והוא הותיר אחריו אלמנה ושני ילדים, במידה והמוריש לא עשה צוואה, הרי שבמותו הדירה תועבר עפ"י חוק הירושה, מחצית לאלמנה והמחצית השניה לילדים בחלקים שווים ביניהם, וזאת במידה ולאישה אין טענות בדבר זכויות באותם נכסים .

אם המוריש יערוך צוואה, הוא יוכל לקבוע שהדירה תהא שייכת לדוגמא רק לאלמנה ורק לאחר מותה הדירה תועבר לשני ילדיו, וזאת מתוך דאגה לרווחתה ועל מנת שהאלמנה לא תמצא עצמה בפני תביעות של אחד היורשים לפרק את השיתוף בנכס ולהתפנות מהדירה, בייחוד כשיתכן שלא יהא די בחלק שתקבל האלמנה ממכירת הנכס כדי לרכוש לעצמה דירה / נכס חלופי .

מכשיר עריכת צוואה מאפשר גם לעשות תכנוני מס עתידיים בגין נכסי העיזבון, או למנוע מראש ציווי לטובת ילד שמצוי בפשיטת רגל וחלקו בעיזבון צפוי לעבור לנושיו.

הצוואות השכיחות הינן צוואה בעדים או צוואה בכתב יד.

צוואה בעדים יכולה להיות מודפסת ולהיחתם בנוכחות שני עדים  וצוואה בכתב יד חייבת להיכתב כולה בידי המצווה, לשאת תאריך ולהיחתם בידו.
לדוגמא, ביהמ"ש הכיר במכתב שהשאירה מצווה, כצוואה הואיל ותוכן המכתב ענה על שלוש דרישות החוק לצורך הכרה בצוואה בכתב יד וניתן היה ללמוד ממנו בעליל כי כוונת המצווה היתה ליתן הוראות מה יעשה לאחר פטירתה, ולפיכך קבע כי המכתב מהווה צוואה לכל דבר ועניין (תע 105320/09 מיום 7.6.10 ע"י כב' הש' נפתלי שילה).

למרות זאת, ולאור ההתפתחויות השונות שנעשו בפסיקה, מומלץ לערוך צוואה בפני עורך דין המתמחה בדיני ירושה, וזאת הן על מנת שרצון המצווה יובא לידי ביטוי באופן המיטבי והן על מנת למנוע פגמים שעלולים ליפול בצוואה, פגמים שלא תמיד ניתן לרפאם.
צוואה ניתנת פעמים רבות לפירושים שונים ואנו נחטא לכוונת המצווה באם בשל ניסוח רשלני יסוכל רצון המצווה .
דוגמא בולטת לכך היא קביעת מנגנונים בצוואה בדבר מה יעשה בעיזבון לאחר מות הזוכה, האם עזבונו של הזוכה יזכה לקבל את יתרת העיזבון או שמא ברצון המצווה לקבוע זוכים אחרים?
האם ברצונו לקבוע הגבלה על עבירות הנכסים לצורך הבטחת עבירותם לזוכים נוספים או לאפשר לזוכה לנהוג בנכסי העזבון כמנהג בעלים?

אשר על כן , רצוי לא להשאיר דבר ליד הגורל ולהסדיר גם את ההוראות בדבר מה יעשה בעזבון לאחר הפטירה באופן מסודר ולצורך כך לפנות לעורך דין שיערוך את הצוואה כנדרש בדין,
כך שרצוננו יוגשם ושנוכל לדאוג ליקירנו ולמי שחפצה נפשנו.

 

כתבה וערכה: עוה"ד מיכל ריינס-עמירה , מגשרת ונוטריון

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי.

 

להשארת פרטים: