ירושה - הסתלקות מעיזבון - עורכת דין מיכל ריינס עמירה

ירושה – הסתלקות מעזבון

ירושה – הסתלקות מעזבון

 רבים שמחים לגלות כי הם יורשים עזבון גדול אשר יכול להטיב עמם כלכלית, אולם לא רבים שמחים לגלות כי הינם יורשים עזבון שרובו מורכב מחובות או מורכב מנכסים שניהולם עשוי להכביד על היורש  , עד כדי כך שהם היו מעוניינים שלא לרשת כלל .

קיים מנגנון בחוק המסדיר הסתלקות מירושה, אשר לפיו כל יורש רשאי להסתלק מחלקו בעזבון כולו או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, אולם יורש יכול להסתלק מחלקו בעזבון רק לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון.

חריג נוסף לאפשרות ההסתלקות מעזבון, הינו במקרה ומדובר בחדל פרעון אשר מעוניין להסתלק מחלקו בעזבון על מנת שנושיו לא יצליחו לממש את חובו של היורש מהעזבון, במקרה שכזה לא מתייחסים לחדל פרעון שהסתלק מחלקו בירושה כמי שלא ירש מלכתחילה, אלא מתייחסים להסתלקותו מהעזבון כהעדפת נושים אסורה, וזאת  מאחר שבתקופה שבין פטירת המנוח להסתלקות היורש –החייב, היתה בידו זכות כלכלית שאסור היה לו להעניקה באמצעות הסתלקותו לטובת יורשים אחרים בלא תמורה.

הסתלקויות נפוצות הינן במקרים בהם יורשי העזבון מעוניינים לחלק את נכסי העזבון שירשו מבלי לשלם מיסים בגין ההעברות, כך לדוגמא באם בשלב בו טרם בוצעו העברות זכויות עפ"י צו הירושה או צו קיום הצוואה , היורשים מעוניינים לעשות עסקאות חליפין  בנכסים שירשו מבלי שהדבר יחשב כעסקת מכירה במקרקעין או אירוע מס, במקרים שכאלו ניתן לערוך הסכם בין היורשים  בצירוף תצהירי הסתלקות מתאימים ולהגישם לאישור לרשם לענייני ירושה או לביהמ"ש לענייני משפחה (בהתאם לנסיבות) ולעיתים ניתן להגיש הסכם חלוקת העזבון ישירות לרשם המקרקעין,

וכך לבצע חלוקה של הנכסים ללא תשלום מס אך בהתקיים ארבעה תנאים מצטברים:

1. האחד שההסכם בין היורשים נעשה בשלב בו טרם חולק העזבון בין היורשים , קרי טרם נרשמו החלקים של היורשים בנכסים שירשו ,
2. התנאי השני הוא שההסתלקות הינה לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.
3. התנאי השלישי הוא שבמסגרת החלוקה לא ניתנה תמורה בכסף או שווה כסף ע"י נכס שאינו נמנה עם נכסי העזבון.
4. התנאי הרביעי –  ניתן להסתלק רק מחלק מסויים בעזבון ולא מנכס ספציפי בעזבון (למעט במקרה בו צוואת המוריש מציינת כי הזוכה ירש נכס ספציפי ממנו רוצים להסתלק )

יורש אשר לא הסתלק כנדרש בחוק, יחשב כמי שלא היה יורש מלכתחילה וחלקו בירושה יחולק בין יתר היורשים עפ"י חוק או צוואה, ללא אפשרות חזרה מההסתלקות

כתבה וערכה: עוה"ד מיכל ריינס-עמירה , מגשרת ונוטריון
האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי.

 

 

להשארת פרטים: