מעמד קופות הגמל וביטוחי החיים של אדם שהלך לעולמו ללא צוואה עורכת דין מיכל ריינס עמירה

ירושה – מעמד קופות הגמל וביטוחי החיים ביחס לעזבון

ירושה – מעמד קופות הגמל וביטוחי החיים ביחס לעזבון

מעמד קופות הגמל וביטוחי החיים של אדם שהלך לעולמו ללא צוואה

רבים מאיתנו משקיעים באפיקי חסכון שונים לרבות : בקופת גמל, קרנות השתלמות וביטוחי חיים  ולצורך כך אנו חותמים על הוראת מוטבים כבר בעת פתיחת חשבון והשקעת הכספים באפיקים אלו. במסגרת הוראת המוטבים אנו נדרשים לקבוע את זהות  הנהנים אשר יהיו רשאים לקבל את הכספים הנ"ל עם פטירתנו.

חשוב לדעת כי הכספים הללו המופקדים בקופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחי חיים אינם חלק מהירושה והעזבון , ועל כן במידה ואדם שיש לו כספים בקופות גמל וביטוחי חיים ילך לעולמו, הכספים שיצטברו בקופות אלו יועברו לנהנים  שנקבעו בעת פתיחת החשבון בהוראת המוטבים עליו חתם הנפטר ולא עפ"י החלוקה הקבועה בחוק הירושה או עפ"י הצוואה שהותיר הנפטר.

פסק הדין המנחה בעניין דן במקרה בו אשה קבעה את אחיה כנהנה העיקרי של הכספים שהופקדו  בקופת הגמל שעל שמה. במקביל האשה גם כתבה צוואה ובה ציוותה לאחיה את כל רכושה. לימים האשה שינתה את צוואתה והדירה את אחיה מהצוואה אולם לא עדכנה את קופת הגמל בעניין ולא שינתה את הוראת המוטבים ואפילו לא שלחה העתק מהצוואה למשרדי הקופה.

לאחר פטירת האחות, פנה האח לקופת הגמל על מנת לקבל את הכספים שהופקדו ע"י אחותו המנוחה בהתאם לזכותו עפ"י הוראת המוטבים שחתמה האחות .
ביהמ"ש פסק וקבע כי הכספים שבקופת הגמל יועברו לאח , למרות שהאחות הדירה אותו מצוואתה , שכן הכספים שמקורם בקופת הגמל מוחרגים מהעזבון ואינם חלק ממנו, ולפיכך כספים אלו יחולקו בהתאם לתקנון הקופה אשר קבע כי במות בעל החשבון יעברו הכספים לנהנים שנקבעו ע"י הנפטר במסגרת הוראת המוטבים.

על כן , אדם שעורך צוואה צריך לדעת שיתכן ויהא עליו לבצע התאמות ולשנות את הוראות המוטבים שניתנו אצל כל הקופות בהם נצברו כספים על שמו , וזאת על מנת שרצונו האמיתי של המצווה יוגשם ושלא תרוקן מתוכן כוונת המצווה כפי שבאה לידי ביטוי בצוואתו.

ניתן לעשות זאת הן ע"י פניה ישירה לקופות בבקשה לשינוי הוראת נהנים או מוטבים. או לחילופין, ניתן לשלוח העתק מהצוואה החדשה לאותן קופות בבקשה לראות בה כהוראה לשינוי הנהנים / המוטבים.

יצויין שישנן קופות שתקנון הקופה  קובע שהכספים שהצטברו בקופה מגיעים לעזבון ואז הקופה תנהג בהתאם לקבוע בצו קיום צוואה או בצו הירושה, אולם על מנת שלא להסתכן כאמור רצוי לשלוח הודעה מתאימה לכל הקופות .

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי.

להשארת פרטים: